Category Archives: Tugasan

Buku Haluan Kerja Pendidikan

Setelah sekian lama tak menulis entri blog hari ini saya cuma ingin berkongsi link buku Haluan Kerja Pendidikanyang boleh download secara percuma untuk bacaan guru seluruh Malaysia.

Buku haluan kerja pendidikan untuk di download ada letakkan di bahagian bawah. Sebelum itu, boleh lihat terlebih dahulu apa isi kandungan buku tersebut di bawah ini. Antara isi kandungan ialah seperti MBMMBI, Program Transformasi pendidikan, 1 Malaysia dan lain lain lagi. Sesuai untuk jadi bahan rujukan dan simpanan guru samada untuk bacaan atau juga sebagai bahan untuk membuat tugasan.

Isi Kandungan

Hala Tuju 2010—2012

Retrospeksi

Daya Saing

Ekonomi Pendapatan Tinggi

Kelestarian Jati Diri

Agenda Transformasi Negara

1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

Program Tranformasi Kerajaan

Program Transformasi Ekonomi

Rancangan Malaysia Kesepuluh

Tuntutan Terhadap Jentera Pendidikan

Responsif Terhadap Fenomena Baharu

Menempa Juara Perubahan

Prinsip Kerja X-PLUS

Merealisasikan Gagasan1Malaysia: Rakyat Didahulukan

Merealisasikan Gagasan 1Malaysia: Pencapaian Diutamakan

Mengangkat Profesionalisme Kaum Guru

Watak Profesional Guru

Profesional Guru Mengajar Murid Berfikir

Profesional Guru Belajar Sepanjang Hayat

Ketua Guru Berkelayakan dan Terlatih

Penutup: Daripada Agenda Kepada Inisiatif

http://www.moe.gov.my/mbkm/uploads/haluan_kerja_pendidikan.pdf

Advertisements

Akauntabiliti keguruan

1.0 Konsep keguruan

Menurut Kamus Dewan (1970), ‘guru’ bererti pendidik, pengajar dan pengasuh. Jika dihuraikan dengan lebih mendalam lagi, pendidik bermaksud orang yang memelihara dan melatih. Pengajar ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain, manakala pengasuh memberi makna orang yang memelihara, menjaga dan mendidik. Manakala keguruan ialah sesuatu yang mempunyai perkaitan dengan bidang menuntut ilmu atau tempat mendapatkan ilmu seperti sekolah, tempat belajar, pengajaran dan pembelajaran dan sebarang perkara yang mempunyai perkaitan dengan guru.

MORE