Perintis Pembelajaran Holistik

Beberapa buah sekolah di seluruh negara telah dikenal pasti untuk dijadikan perintis bagi pelaksanaan program pembelajaran yang lebih holistik kepada murid sekolah rendah.

Ia akan di laksanakan dengan murid-murid di sekolah berkenaan akan diajar bahasa ketiga dan juga sejarah di samping memberi penekanan kepada aktiviti kokurikulum.

Langkah ini merupakan sebahagian daripada matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) bagi melahirkan generasi yang mempunyai pemikiran kritikal tetapi konstruktif.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s